Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Oikotie yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja

Avointyopaikka.fi –palvelun rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Oikotie Oy
Y-tunnus: 2228812-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jaana Kultalahti
Sähköposti: jaana.kultalahti@oikotie.fi
Asiakaspalvelu:
Sähköposti: avointyopaikka-fi@oikotie.fi

Rekisterin nimi

Oikotie Oy:n asiakasrekisteri / Avointyopaikka.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
 • palvelun toteuttamiseen;
 • asiakastapahtumien varmentamiseen;
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
 • markkinointiin;
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
 • segmentointiin ja profilointiin;
 • liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä
 • muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten; sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • Oikotiehen kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse osoitteeseen: Oikotie Oy, PL 18, 00271 HELSINKI taikka sähköpostitse osoitteeseen: avointyopaikka-fi@oikotie.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.