Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Akademilektor i statskunskap, särskilt statsve...

Åbo Akademi Turku

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs.

Åbo Akademi lediganslår en befattning som akademilektor i statskunskap, särskilt statsvetenskaplig metod under perioden 1.1-31.12.2021. Anställningen är ett vikariat. Anställningen är placerad vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Åbo. Undervisningen i ämnet förmedlas inom hela det samhällsvetenskapliga ämnesklustret.

Ämnet https://www.abo.fi/amnen/statskunskap/ verkar i Åbo och ingår i det statsvetenskapliga ämnesklustret tillsammans med offentlig förvaltning och statskunskap med masskommunikation. Ämnesklustret har ett nära samarbete med Institutet för samhällsforskning. Ämnesklustret och Institutet för samhällsforskning har en omfattande forskningsverksamhet och en av akademins interna spetsforskningsenheter (som handlar om demokratins framtid) verkar i miljön.

Arbetsbeskrivning
Till akademilektorns uppgifter hör att undervisa i ämnet statskunskap, bl.a. med ansvar för kurserna Finlands politiska system, Metod A: Forskningsdesign, Metod B: Metod inför avhandling samt Datainsamling och analys. En del av kurserna erbjuds både som närundervisning och som läskurser. I arbetsuppgifterna ingår att handleda och granska lärdomsprov på samtliga utbildningsnivåer. Därtill har akademilektorn administrativa uppgifter.

Av arbetstiden ska 2/3 användas för undervisning, handledning och övriga uppgifter. 1/3 av arbetstiden reserveras för forskning.

Akademilektorn omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Behörighetskrav och bedömning

Av akademilektor krävs doktorsexamen och forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent samt pedagogisk kompetens. Vid bedömningen av förutsättningarna för arbetet beaktas:

- Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området och erfarenhet av att söka forskningsfinansiering.
- Pedagogisk kompetens, inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet inom ämnesområdet generellt men särskilt inom kvantitativ metodik, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).
- Ledarskap och samarbetsförmåga, inklusive samhälleliga uppdrag, god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Anställning görs utgående från en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Språkkrav
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. Utöver kunskaper i svenska är muntliga och skriftliga kunskaper i engelska nödvändiga för uppdraget. Av en utlänning eller en icke infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090558 samt § 1 och 2 i http://web.abo.fi/befattningar/sprakinstruktionen_larare2010.pdf (25.2.2010).

Lön
Lönen för akademilektor följer kravnivå 6-7 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Ansökan
Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan (på sidan http://www.abo.fi/rekrytering). Ansökan bör lämnas in senast 15.10.2020 kl 12 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

- universitetsportfölj enligt modellen: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf inklusive komplett publikationslista
- relevant forskningsplan för anställningen (högst 3 s.)
- de viktigaste publikationerna för uppgiften (max 10 st. som länk eller i pdf-format)
- intyg över doktorsexamen, samt eventuella övriga intyg (t.ex. språkintyg och intyg över pedagogiska studier)

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes ge undervisningsprov.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta professor Carsten Anckar carsten.anckar@abo.fi, eller (i frågor som rör ansökningsprocessen) HR-specialist Ann-Katrin Laine, 050-363 28 38 eller ann-katrin.laine@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.
WWW-osoitehttp://www.abo.fi/personal/rekrytering
YhteystiedotAnn-Katrin Laine ann-katrin.laine@abo.fi
Työpaikan osoiteDomkyrkotorget 3, 20500 TURKU
PalkkausEnligt universitetens kollektivavtal
Työ alkaa01.01.2021
Työaikakokoaikatyö
Työn kesto6 - 12 kk
Haku päättyy15.10.2020 klo 12:00
Hakulomakkeen WWW-osoitehttps://abo.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=334&jbid=8#form_start
Ilmoitus jätetty16.09.2020
Ilmoitusnumero10460977
Työnantajan viite334

Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto

9 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin