Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Sosiaalityön apulaisprofessori

Lapin yliopisto Rovaniemi

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana

Sosiaalityö apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä ajalle 1.4.2020 - 31.3.2025
Tenure track -urapolun apulaisprofessorin tehtävään haetaan lahjakasta ja tieteellisellä urallaan jo hyvään alkuun päässyttä tutkijaa.

Yliopistolain (2009/558) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että henkilö hallitsee korkeatasoisen tieteellisen tutkimustoimintansa ansiosta sosiaalityötä, sen tutkimusta, käytäntöä ja yhteiskunnallista merkitystä laaja-alaisesti. Arvostamme laaja-alaisia tutkimus- ja opetusansioita sosiaalityössä, sosiaalityön keskeisten teoreettisten ja niiden sovellusalojen tuntemusta sekä perehtyneisyyttä sosiaalityön ammattikäytäntöihin. Tehtävässä korostuu monitasoinen ja -ulotteinen sosiaalityön erityiskysymysten hallinta osana yhteiskunnallista toimintaa ja kansainvälisestä toimintaympäristöä. Apulaisprofessorin tehtävään luetaan eduksi monipuolinen metodologinen osaaminen, osallistuminen poikkitieteisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä näytöt menestyksekkäästä tieteidenvälisestä yhteistyöstä, osoitukset kilpaillun rahoituksen saamisesta sekä tutkimusprojektien johtamiskyky.

Sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävään kuuluu tieteenalan tutkimus ja tutkimusperustainen opetus, kansainvälisen tutkimusyhteistyön kehittäminen, tutkimusrahoituksen hankinta, hankeyhteistyö alan käytännön toimijoiden kanssa, korkeatasoinen ja etenkin kansainvälisesti painottunut julkaisutoiminta sekä jatkotutkintokoulutus. Apulaisprofessori ohjaa laajasti eri koulutustasoille sosiaalityön tieteellistä tutkimusta sekä edistää alansa tieteellistä kehittämistä. Lisäksi apulaisprofessori hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai erikseen osoitetut tehtävät oppiaineessa ja tiedekunnassa.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.

Sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävää hakevan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan luetaan arvioinnissa eduksi.

Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.

Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy pätevöitymisen jatkuva arviointi ja tehtävä muutetaan professorin tehtäväksi, mikäli tehtävän hoitaja saavuttaa professorin pätevyyden ja tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa. Tehtävä täytetään tällöin kutsumenettelyssä, jonka käynnistämisestä sovitaan erikseen.

Täytettävänä olevassa sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävässä opetuskielinä voivat olla suomi tai englanti.

Saadakseen tehtävän täytön yhteydessä tarvittavat tiedot ja ilmoitukset hakijan on ilmoitettava, miten hänet tavoittaa täyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite, johon ilmoitukset lähetetään.

Hakemukseen on liitettävä:

1) ansioluettelo (CV) laadittuna TENK:n ohjeiden mukaan https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
2) Julkaisuluettelo (jossa eroteltu OKM:N julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, C Tieteelliset kirjat (monografiat), D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta, G Opinnäytteet, H Patentit ja keksintöilmoitukset)
3) Opetusportfolio (sisältäen tulevaisuuden kehittämissuunnitelman)
4) Oman tutkimusprofiilin kuvaus ja tulevaisuuden kehittämissuunnitelma suhteessa sosiaalityön oppiaineen tutkimustoimintaan
5) Luettelo asiantuntijoiden arvioitavaksi toimitettavista julkaisuista (yhteensä enintään 10 numeroituna), joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

Hakemus kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
SOSIAALITYÖN APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACK) tehtävä 1.4.2020 alkaen_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tässä vaiheessa tarvita.

Lue lisää tehtäväntäyttösuunnitelmasta: www.ulapland.fi/tyopaikat

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä voidaan pyytää osaa heistä toimittamaan 10 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille.

Apulaisprofessorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7 sekä vaativuuslisään. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 17.1.2020 klo 13.00 mennessä. Kaikki asiakirjat toimitetaan suojatun postipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi. Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: kirjaamo@ulapland.fi. tai osoitteeseen Lapin yliopiston kirjaamo, PL122, 96101 Rovaniemi.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antavat dekaani, professori Merja Laitinen (etunimi.sukunimi@ulapland.fi) ja professori Sanna Hautala (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
WWW-osoitehttp://www.ulapland.fi/tyopaikat
YhteystiedotLisätietoja tehtävästä antavat dekaani, professori Merja Laitinen (etunimi.sukunimi@ulapland.fi) ja professori Sanna Hautala (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
Työpaikan osoiteYliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI
PalkkausYliopistojen palkkausjärjestelmä
Työ alkaa01.04.2020
Työaikakokoaikatyö
Työn kestoyli 12 kuukautta
Ilmoitus jätetty03.12.2019
Ilmoitusnumero10185481

Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto

51 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin