Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Oikotie yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Osastopäällikkö

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä. Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot. Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille. Ministeriön tehtävänä on myös hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme avoimiin tehtäviimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Meillä työskentelee noin 180 ministeriöläistä, joiden jokapäiväistä työtä ohjaavat arvomme oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteistyö. Mahdollisena tulevana työnantajanasi toivomme, että myös sinä pidät näitä asioita tärkeinä.
Työpaikan tiedot: Liikenne- ja viestintäministeriö Eteläesplanadi 16 00130 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana tieto-osaston osastopäällikön virka viiden vuoden määräajaksi 1.9.2021 lukien.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Tieto-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat digitalisaatiota ja tietovarantoja; tiedon käyttöä liiketoiminnassa, tiedon yhteentoimivuutta ja oikeutta tietoon; palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita, yksityisyyden-suojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta; palveluiden käyttäjän sananvapautta; identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista; automaatiota ja robotisaatiota; ajoneuvojen tekniikkaa ja vaarallisten aineiden kuljetusta. Tarkempi kuvaus osaston toimialan tehtävistä on liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 19 §:ssä (692/2020).

Osastopäällikkö osallistuu ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Osastopäällikön tehtävistä säädetään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä. Osastopäällikön virka on ministeriön yhteinen.

VAATIMUKSET
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, hyvää henkilöstöjohtamistaitoa sekä kykyä toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hakijalle eduksi luetaan poikkihallinnollinen yhteistyökyky, kansainvälinen kokemus, hyvä perehtyneisyys liikenteen ja viestinnän toimialaan sekä ministeriön hallinnonalan tuntemus. Lisäksi tehtävien hoitaminen edellyttää englannin kielen taitoa.
Osastopäällikön virkaan nimitettävältä edellytetään valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n (283/2015) mukaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävän edellyttämää monipuolista kokemusta, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Lisäksi osastopäälliköllä on valtion virkamieslain 7 §:n (1011/2018) mukaan oltava Suomen kansalaisuus.

Kielitaitovaatimuksena on valtion virkamiehiltä vaadittava suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003).
Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi - Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen
Ruotsi - Suullinen: Tyydyttävä, Kirjallinen: Tyydyttävä, Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.


Valtion virkamieslaki.
Ei työaikalain alainen.
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tieto virkaa hakeneista on julkinen. Kaikkien hakijoiden nimet julkaistaan ministeriön internetsivuilla hakuajan päättymisen jälkeen.

Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (283/2015) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan.

Virkaan valittavan henkilön kanssa tehdään virkamieslain 44 §:n mukainen karenssisopimus.

Hakemuksen voit myös jättää liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettuna Valtioneuvoston jakelukeskukseen, käyntiosoite Ritarikatu 2 B, Helsinki.
ID: 31-85-2021
WWW-osoitehttp://www.lvm.fi
YhteystiedotJuhapekka Ristola, Osastopäällikkö, ylijohtaja, 0295342348, etunimi.sukunimi@lvm.fi
Työpaikan osoite00130 HELSINKI
Työ alkaa01.09.2021
Työaikamuu osa-aikatyö
Työn kestoyli 12 kuukautta, Määräaikainen.
Haku päättyy26.05.2021 klo 12:00
Jätä hakemusVoit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: LVM:n kirjaamo (kirjaamo@lvm.fi) PL 31 (käyntios. Valtioneuvoston jakelukeskus Ritarikatu 2 b, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO
Hakulomakkeen WWW-osoitehttps://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=9eda8f4b-1af4-42ba-ac7b-05ab0b809383&publishCode=TE
Ilmoitus jätetty04.05.2021
Ilmoitusnumero10738246
Työnantajan viite80148

Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto

14 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin