Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Aluesyyttäjä, 1 virka ja 1 virkasuhde

Valtio Virta

Syyttäjälaitokseen kuuluvien syyttäjien tehtävänä on huolehtia rikosprosessin keskeisinä lainkäyttäjinä siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus.

Syyttäjälaitos on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen viranomainen. Sen palveluksessa työskentelee yli 500 henkilöä, joista syyttäjiä on noin 370.

Syyttäjälaitos koostuu keskusyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Etelä-Suomen syyttäjäalueen toimipaikkoja on Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla, Porvoossa, Raaseporissa ja Vantaalla. Alueella työskentelee noin 170 henkilöä, joista 130 on syyttäjiä.

Syyttäjälaitoksen vision mukaan olemme osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä.

Syyttäjälaitos on kaksikielinen.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.7.2020, Vakituinen virka alkaa 1.7.2020 Määräaikainen virkasuhde ajalle 1.7.2020 - 30.9.2024, peruste: sijaisuus
Työaikamuoto: Muu. Syyttäjän työhön ei sovelleta työaikalakia.
Työpaikkojen lukumäärä: 2. Virka on sijoitettu Vantaalle ja määräaikainen virkasuhde Helsinkiin.
Hakuaika päättyy: 8.6.2020  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Aluesyyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta hänen käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, joutuisasti sekä taloudellisesti asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä tavalla. Aluesyyttäjällä on itsenäinen ja riippumaton syyteharkintavalta ja hän on toimivaltainen syyttäjäntehtävissä koko maassa.

Aluesyyttäjä toimii syyttäjänä syyttäjäalueelle saapuneissa rikosasioissa ja muissa erikseen määrätyissä asioissa.
Tehtävistä on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

S14-vaativuustason aluesyyttäjä hoitaa lain soveltamisen kannalta vaativia tehtäviä ja toimii syyttäjänä suurimmissa ja vaativimmissa asioissa, jotka kokonaan tai osittain (vähintään 1/3 työpanoksesta) ovat erikoistumisalueen erityisen vaativia asioita.

Tehtävät edellyttävät erittäin vankkaa ja pitkäaikaista kokemusta vaativien rikosasioiden hoitamisesta tai muuta siihen rinnastuvaa kokemusta ja perehtyneisyyttä erikoistumisalueeseen. Tehtävät painottuvat vaativiin ja erityisen vaativiin rikosasioihin ja edellyttävät kykyä suunnitella ja vetää laajoja ja monimutkaisia rikosprosesseja.

Lisäksi tehtävästä suoriutuminen edellyttää kykyä tulokselliseen työskentelyyn sekä hyvää
suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Syyttäjän kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.
Lisäksi edellytetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaista suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lähde: valtio.fi

2 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin