Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Rikoskomisario

Valtio Valtimo

Sisä-Suomen poliisilaitos vastaa poliisipalveluista sekä suorittaa sille erikseen määrätyt muut tehtävät. Poliisilaitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ennalta estämisestä, selvittämisestä, tutkinnasta ja syyteharkintaan saattamisesta sekä poliisin lupahallinnosta. Toimialueena on Pirkanmaan sekä Keski-Suomen maakunnat. Hallinnollinen keskus eli pääpoliisiasema sijaitsee Tampereella.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.7.2019, Virka täytetään 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.
Työaikamuoto: Jaksotyöaika. 3 viikkoisjakso
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 31.5.2019  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Tehtävään valittu toimii poliisilaitoksen Keski-Suomen tutkintayksikössä tutkinnanjohtajana ensisijaisena vastuualueenaan paljastavan tutkintaryhmän tutkinnanjohtajalle kuuluvat tehtävät, jotka pääosin ovat huumausainerikostorjuntaan, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan tai muuhun vaativaan rikostutkintaan liittyviä. Virkapaikka on Jyväskylä.

Nimitettävän on oltava valmiina työskentelemään myös muissa kuin edellä mainituissa tehtävissä poliisilaitoksen toiminnallisten painotusten ja tarpeiden sitä edellyttäessä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimuksena rikoskomisarion virkaan on a) poliisipäällystön tutkinto,
poliisipäällystön virkatutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; b) poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys
poliisitoimeen.
Virkamieslain 7 § 7 kohdan mukaan poliisilaissa (872/2011) tarkoitetun virkamiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.


Kielitaitovaatimuksista on säädetty poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä. Poliisilaitos on yksikielinen, enemmistön kielenä on suomi. Kielilainsäädännön mukaan yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi Hyvä Hyvä
Ruotsi Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lähde: valtio.fi

9 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin