Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, Sanoma yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja
Takaisin

Vanhemman rikoskonstaapelin määräaikainen virkasuhde

Valtio Valtimo

Poliisin tehtävänä Suomessa on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi huolehtii myös useista turvallisuuteen liittyvistä lupahallinnon tehtävistä.

Oulun poliisilaitos palvelee kansalaisia 15 poliisiasemalla. Pääpoliisiasema sijaitsee Oulussa. Toimialueeseen kuuluu 38 kuntaa, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Oulun poliisilaitoksella työskentelee noin 730 henkilöä, joista poliisimiehiä on noin 580.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2020, tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteeseen nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviointia. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa. Terveystarkastus tehdään lähtökohtaisesti ennen työn aloittamista, mutta viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.. Päättyy 28.2.2021.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus. Tehtävä tulee mahdollisesti haettavaksi vakituisena 1.3.2021 alkaen.
Työaikamuoto: Jaksotyöaika. 116.15 h /3 vko
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 31.7.2020  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Oulun keskustan poliisiasema, Viestikatu 1, 90130 OULU

Viran/tehtävän kuvaus:

Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin ATI- ja tekniikkayksikössä on haettavana vanhemman rikoskonstaapelin vaativuustason 40.10 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2020 - 28.2.2021.

Poliisilaitoksen ATI- ja tekniikkayksikkö sijoittuu Oulun poliisilaitoksella rikostorjuntasektoriin. ATI- ja tekniikkayksikön pääasiallisena tehtävänä on vastata analyysi- ja tiedustelutoiminnosta (ATI), väkivaltaisen ekstremismin ja ääriliikkeiden ennalta estävästä työstä, huolta aiheuttavien henkilöiden käsittelystä, riskiluokkaan IV kuuluvien kohdehenkilöiden analyysista ja tiedon jakamisesta Suojelupoliisille ja Keskusrikospoliisille (Ennalta estävä erityistoiminta) sekä vastata teknisestä rikostutkinnasta ja IT -tutkinnasta (forensiikasta) (Tekninen rikostutkimuskeskus).

Analyysi- ja tiedusteluyksikkö koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Analyysitoiminnossa työskentelevät data-analyytikko, taktinen analyytikko ja strateginen analyytikko sekä PTR -viranomaisten sijoittamat yhdysmiehet ja tiedustelutoiminnossa uhka-analyytikot pääasiallisena tehtävänään huolta aiheuttavien henkilöiden käsittely ja ääriliikeseuranta.
Vanhempi rikoskonstaapeli toimii ATI -yksikössä taktisena analyytikkona, jonka keskeisiä tehtäviä ovat televalvonta- ja tukiasematietojen hankkiminen ja käsittely, visualisointi ja johtopäätösten tekeminen sekä muut tutkintayksikköjen ja -ryhmien toimintaa tukevat tehtävät.

Taktinen analyytikko vastaa rikostorjunnan strategisista ja taktisista analyyseistä, tutkintayksikköjen ja ryhmien operatiivisen analyysikyvyn kehittämisestä sekä osallistuu valtakunnalliseen vakavan rikollisuuden kohdetorjuntamenettelyprosessiin.
Taktinen analyytikko osallistuu juttukohtaiseen tiedonhallintaan ja analysointiin sekä analyysien tuottamiseen poliisitoiminnan suuntaamiseksi ja sen suunnitteluun. Taktinen analyytikko osallistuu myös poliisilaitoksen rikostilanne- ja torjuntakuvan tuottamiseen ja seurantaan sekä poliisin tiedustelujärjestelmän kehittämiseen ja erityisesti havaintotietojen tarkastamiseen ja tallentamiseen. Tehtävään valittavan henkilön erityisenä tehtävänä ovat rikostorjunnan taktisen analyysin tehtävät sekä poliisilaitoksen operatiivisen analyysikyvyn kehittäminen.

Valtion virkamieslain (750/1994) 10 §:n mukaan nimittämisessä on mahdollista noudattaa kolmen kuukauden koeaikaa, jonka aikana virkasuhde voidaan purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimuksena vanhemman rikoskonstaapelin virkaan on poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n (105/2017) 1 momentin 18 kohdan nojalla poliisin ammattikorkeakoulututkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto. Virkasuhteeseen nimitettävällä henkilöllä tulee olla Suomen kansalaisuus.

Oulun poliisilaitos on yksikielinen (suomi). Kielitaidosta on säädetty julkisyhteisöjen henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa ja poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi Hyvä Hyvä
Ruotsi Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lähde: valtio.fi

41 päivää sitten

Hae työpaikkaa

Katso myös nämä paikat:

Takaisin